lördag 3 september 2016

Nä, jag är inte bitter

Nä jag är inte bitter, 
jag är bara så tacksam att min morgontidning står fast
vid gamla traditioner och värderingar,
som sig bör av en tidning grundad 1758.


Precis nu som då har en kvinna ingenting på ledaren att göra.
För en kvinna kan inte 
analyser, reflektera och argumentera 
händelser som sker,
i alla fall inte från ett manligt perspektiv
och det är ju till största delen männen som styr världen.
Så varför ska ledarsidan (och andra sidor också) bestå 
av någonting annat än 100% man?


Tänker förmodligen fel för matematiskt 
dvs om man räknar olika sorter kromosomer i mannen
så består de ju av 50 % x- och 50% y-kromosomer,
så det kvinnliga är faktiskt representerad till 50% 
även om det är via en könscell.


Det finns även en annan aspekt utanför kompetensen.
Den att kunna något viktigt 
och att förmedla ett politiskt- ekonomiskt- socialt och etiskt tankesätt.
Man måste kunna se bestämd ut på bild.
Visa att JAG har ordet. (ord är makt).


Kvinnor kan inte se bestämda ut,
bara bittra när de försöker.
Hjälper inte att de säger:
-Nä jag är inte bitter.

Bättre då att de får visa sin personlighet
och skriva om det som de är bäst på,
vilket inte är ämnen som ska stå på ledarsidan.


Men vi ska inte ha några krig.
Kan finnas risk för bitterhet hos förloraren 
när vi är framme vid krigsslutet.
Låt oss ta bort manlig eller kvinnlig skribent.
Låt oss kalla dem HEN.
Betäckningen som inte talar kön.
Något som vi har lärt oss av alla som har 
(och inte har)
läst genusvetenskap på universitetet.
Använder vi av oss hen så har vi tagit bort problemet.


Och Edvard kan fortsätta skriva,
för det gör han väldigt bra.
Han kan inte förändra att han är född till pojke
och kanske inte ens sitt foto
(stå så här, inte le, se lite manlig vuxen ut
annars passar du inte in som ledaren)?

Så kalla männen hen så slipper vi problemet,
att bemöta alla bitterfittor.
Det som jag inte är.
Nä, jag är inte bitter,
men jag kanske väljer bort tidning en dag.


Fotnot: Jag TYCKER att Edvard Hollertz skriver bra. Nyfiken på vad han skriver varje dag
och jag har sett foton där han sett öppen och glad ut. Bara synd att han dåliga rådgivare på jobbet.
De som väljer hur han ska presenteras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...